Ter Ontwikkeling Van Onze Spieren    

Algemene informatie


Contributie en lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van een half jaar. Opzeggen kan twee keer per jaar, voor 1 juni of voor 1 december. Je kunt opzeggen door een briefje in te leveren bij de trainer, of een mail te sturen naar het bestuur op info@tovosruinerwold.nl.

 

De contributie wordt in twee termijnen, via de email,  in rekening gebracht. Het verzoek is om binnen 14 dagen te betalen. De contributie kan worden overgemaakt op bankrekening: NL22RABO03418.28.920 t.n.v. T.O.V.O.S. Ruinerwold.

 

Vanaf 2019 is de contributie:

Activiteit

lesgeld per half jaar

Kleutergym

 € 55  

Gym

 € 55  Overige informatie

Kijkles

De laatste les van de maand is kijkles, dan mogen ouders, broertjes/zusjes de hele les kijken.


Sponsoring

Soms wordt er een beroep gedaan op de ouders en kinderen om mee te helpen aan een sponsoractie.


Kleding

Kleding: gemakkelijke kleding, met blote voeten of zaalschoenen.

 

Vriendjes en vriendinnetjes

Vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom om ook een keer mee te doen, misschien willen ze wel lid worden van T.O.V.O.S! De eerste drie keer meedoen is gratis, daarna moet je bedenken of je lid wilt worden.

 

Afmelden

De lessen worden verzorgd door Patricia Pijpaert, graag ook bij haar afmelden. Dit kan via een whatsapp bericht of telefoontje.

Bij afwezigheid van Patricia probeert het bestuur vervanging te regelen.

 

Privacywet

Als Tovos verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens van leden worden opgenomen in ons ledenadministratiesysteem, middels een Excel bestand en Outlook. Als lid heb je zelf altijd inzicht in je eigen gegevens en heb je de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen. Ook delen we regelmatig foto’s en filmmateriaal op social media. Op het vernieuwde inschrijfformulier geeft u hier als ouder wel/geen toestemming voor.


Bestuur

Voorzitter: Magreet Hofstra

Penningmeester: Janneke Rumph

Secretaris: Jetske Bijker 

Lid: Monique Schipper

Lid: Petra Uiterwijk

(info@tovosruinerwold.nl)

 

Voor ideeën, vragen of enthousiaste plannen: spreek ons gerust aan, pak de telefoon of stuur een email!